Rss Feed Tweeter button Facebook button
Koliko košta znanje?! - Studentski milimetar - sajt za monitoring uslova studiranja u Srbiji | UNICAS

403 Forbidden


nginx

Koliko košta znanje?!

Novca u građanskom džepu je sve manje, a potreba za znanjem sve veća. Sve je manje visoko obrazovanih ljudi u Srbiji, a uzrok tome su visoke cene školarina i taksi koje studiranje nosi sa sobom.

Studenti, pored školarina i prijave ispita, plaćaju i literaturu za učenje, zahteve za naknadno prijavljivanje i odlaganje ispita, overu semestra, uverenja o studiranju, položenim ispitima, diplomiranju, izdavanje drugih nestandardnih uverenja, prijave i promene tema za diplomske radove, izdavanje duplikata (indeksa, uverenja), obraćanje dekanu, poništavanje ispita, prenete ispite po bodu, prijavu ispita u vanrednom roku i ispisnice.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je jedan od najvećih fakulteta po broju studenata, školarina za samofinansirajuće studente košta 100 000 dinara. Za samofinansirajuće studente sa stranim državljanstvom iznosi 1500 evra po godini. Prijava za prijemni ispit ove godine bila je 5600 dinara za jednog budućeg brucoša. Prijavljivanje predmetnih ispita ne košta ništa, ali posle trećeg nepoloženog ispita, svi studenti moraju za svaki sledeći izlazak da plate 1500 dinara.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je, takođe, jedan od većih fakulteta po broju studenata. Godišnja školarina iznosi 91 000 dinara za domaće, a 2000 evra za strane državaljane na samofinansiranju. Prijava za prijemni ispit ove godine bila je 7000 dinara po kandidatu. Prijavljivanje ispita na ovom fakultetu je besplatno, ali se posle svakog trećeg izlaženja na ispit plaća po 1000 dinara.

Školarina na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu iznosi 90 000 ili 98 000 dinara u zavisnosti od smera, a za strane državljane koji se finansiraju iz sopstvenog budžeta 1500 evra. Cena prijave prijemnog ispita bila je 4500 dinara. Studenti sa statusom budžeta ne plaćaju prijavu ispita, dok studenti na samofinansiranju izdvajaju po 600 dinara za svaki prijavljeni ispit.

Studiranje na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu košta od 129 ooo do 142 ooo dinara u zavisnosti od smera. Za strane državljane koji je plaćaju iznosi 2500 evra. Studenti sa statusom budžeta ne izdvajaju novac za polaganje ispita, a samofinansirajući studenti plaćaju 700 dinara. Ukoliko ga kroz tri puta ne polože, i jedni i drugi podnose 1100 dinara po svakom sledećem izlaženju na ispit.

Prijava prijemnog ispita ove godine na Filiološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu iznosila je 7000 dinara. Studenti bez statusa budžeta plaćaju 119 000 dinara po godini, a samofinansirajući studenti sa stranim državljanstvom plaćaju 6000 evra. Svi studenti plaćaju 100 dinara po prijavljenom ispitu.

Školarina na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je 118 548 dinara godišnje. Prijava prijemnog ispita ove godine bila je 8750 dinara po kandidatu.

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu je najskuplji državni fakultet. Prijavljivanje prijemnog ispita ove godine koštalo je 12 000 dinara po kandidatu. Studiranje na ovom fakultetu plaća se 240 000 dinara za samofinansirajuće studente sa domaćim, a 3000 evra za samofinansirajuće studente sa stranim državljanstvom.

Cene ostalih taksi zavise od fakulteta do fakulteta i variraju od 500 do 5000 dinara u zavisnosti od toga koja se potvrda plaća. Predlog Ministarstva prosvete je da se naplaćivanje taksi ne povećava, već da ostane isto po mogućstvu da se ukine.

- Jedna od najapsurdnijih stavki u fakultetskim cenovnicima jeste to što studentima naplate izradu diplome, a onda im posebno naplaćuju uverenje o diplomiranju – ističe predsednik Studentskog parlamenta BU Vladimir Smuđa.

Najjeftinije studiranje za džep građana Srbije je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde školarina iznosi 45 000 dinara godišnje za samofinansirajuće studente.

N. J.

Ostavite komentar

*

UNICAS Univerzitetski centar za akademsku saradnju | 2012.godina

info@unicas.org.rs